დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

აკადემიური კალენდარი სასწავლო პროცესის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა მტკიცდება აკადემიური საჭოს მიერ.

შესაძლებელია, სემესტრის ხანგრძლივობა და ვადები განსხვავებული სახით მოწესრიგდეს განსხვავებული საგანმანათლებლო საფეხურის მიზნებისთვის.