მიმდინარეობს საიტის განახლება!

დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

2021 წლის 25 მარტს ბათუმის სასწავლო  უნივერ­სიტეტის ორგანიზე­­ბით  ტარდება შპს ბათუმის სასწავლო უნივერისტეტის სამეცნიერო კონფერენცია -  „ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები“.

კონფერენციის მიზანია ბიომედიცინის სფეროში არსებული გამოწ­ვევების გაზიარება და გაცნობა სფე­როში მოღვაწე სპეციალისტებისა და დაინტე­რე­სებულ პირთათვის. 

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ ფორმატში.

კონფერენციის სამუშაო ენებიქართული, ინგლისური.

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმა:  ზეპირი  მოხსენება;

აბსტრაქტის გამოგზავნის ვადა 

      აბსტრაქტის გამოგზავნა შესაძლებელია: 2021 წლის 15 მარტამდე.

აბსტრაქტის თემატიკა. 

გთხოვთ აბსტრაქტები წარმოადგინოთ კონფერენციის  შესაბამისი თემატიკით (ბიოსამედიცინო), წინააღმდეგ შემთხვევაში აბსტრაქტი არ მიიღება განსახილვე­ლად;

აბსტრაქტის მოცულობა: 

არაუმეტეს 350 სიტყვისა  (ქართულ და ინგლისურ ენაზე).

აბსტრაქტის სტატუსის შესახებ ინფორმაციას ავტორები მიიღებენ 2021 წლის 20 მარტამდე.

აბსტრაქტები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.   

რეგისტრაცია:  

მონაწილეთა რეგისტრაცია იწარმოებს  2021 წლის 15  მარტის ჩათ­ვლით.

კონფერენციის პროგრამა გამოქვეყნდება ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე - www.imu.ge  

კონფერენციის ორგანიზატორები:

კონფერენცია ტარდება  ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით.     

კონფერენციასთან დაკავშირებით შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში  გთხოვთ მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტს: 

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ტელ: 0422 22 02 33; (+995)59943 86 90.

პატივისცემით,

საორგანიზაციო კომიტეტის სამდივნო