მიმდინარეობს საიტის განახლება!

დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

შპს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას.

მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2021 წლის 28 იანვრიდან - 2021 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე;

მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე https://students.emis.ge/VacancyInfo

ელექტრონული რეგისტრაციის შემდგომ გადაიხადეთ სტუდენტთა მობილობისათვის სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული საფასური.

ელექტრონული რეგისტრაციის შემდგომ უნივერსიტეტში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • სტუდენტის სტატუსის (აქტიური, შეჩერებული, შეწყვეტილი) განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის ასლი , ცოცხალი ბეჭდით დამოწმებული;
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (აკადემიური ცნობა);
  • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • ფოტო ზომით 3x4, 3 ცალი, ასევე CD დისკზე ჩაწერილი;

მისამართი ქ.ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა 13.

ელ ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

უნივერსიტეტში დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა განსაზღვრულია 2021  წლის 28 იანვრიდან 17 თებერვლის ჩათვლით;

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სამართლებრივი აქტის პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა განისაზღვრა -2021 წლის 12 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით; 

 

უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემის ვადა 2021 წლის 26 თებერვლიდან 05 მარტამდე.