დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

შემოდგომის სემესტრი

სტომატოლოგიის (ქართულენოვან) ერთსაფეხურიან, სტომატოლოგიის (ინგლისურენოვან) ერთსაფეხურიან და ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამებზე

1) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:  2020 წლის 01 სექტემბრიდან  -  25 სექტემბერის ჩათვლით;

2) აკადემიური რეგისტრაცია:  2020 წლის 28 სექტემბრიდან  21 ოქტომბრის ჩათვლით.

3) სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2020 წლის 26 ოქტომბრიდან 25 დეკემბერის ჩათვლით; გაგრძელდება 2021 წლის 04 იანვრიდან 12 თებერვლის ჩათვლით;

4) საშობაო არდადეგები: 2020 წლის 28 დეკემბრიდან - 2021 წლის 04 იანვრამდე;

5)  საგამოცდო პერიოდი:   2020 წლის 15 თებერვლიდან 05 მარტის ჩათვლით (ძირითადი გამოცდები), 09  მარტიდან  12 მარტის ჩათვლით (დამატებითი გამოცდები).