მიმდინარეობს საიტის განახლება!

დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

  2020 წლის 10 და 12 აპრილს ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტში ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა  თათბირები აკადემიური საბჭოს წევრების,  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებისა და პასუხისმგებელ მუშაკთა მონაწილეობით. განხილული იქნა კორონავირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის ფონზე დისტანციური სწავლების პროცესის დანერგვისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხები. თათბირის მონაწილეებმა ისაუბრეს იმ სამუშაოებზე, რაც ჩატარდა სასწავლო პროცესის დისტანციური ელექტრონული ფორმით შეუფერხებელი წარმართვის, შეფასების კრიტერიუმების ფორმების სრულყოფისა და სტუდენტებთან ონლაინ კავშირის  უწყვეტობის  შენარჩუნებისათვის.
აღინიშნა,რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი მზადაა სასწავლო პროცესის დასაწყებად. სათანადო ინფორმაციები მიეწოდათ სტუდენტებს.
საწავლო  პროცესი დაიწყება  13 აპრილს.