დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე:  პოპულარული  სამეცნიერო საძიებო ბაზები მედიცინაში“. ტრეინინგის განმავლობაში  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ირინა ნაკაშიძემ განიხილა  ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა:    Web of Science, Scopus, EMBASE,  Pubmed, Medscape, Dentistry and Oral Sources  და სხვა. მონაცემთა ბაზები; სამეცნიერო ჟურნალების რეიტინგის მაჩვენებლები: იმპაქტ-ფატორი და ციტირების ინდექსი; მეცნიერული პოტენციალის მაჩვენებლები, როგორიცაა ჰირშის ინდექსი. ტრეინინგს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.