დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე:   „სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია და მონაცემთა ანალიზი  მედიცინაში“.  ტრეინინგის განმავლობაში  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ირინა ნაკაშიძემ  განიხილა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა: ნიმუშის შერჩევა, მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი; სტატისტიკური კომპიუტერული მეთოდების  გამოყენების მნიშვნელობა, მიღებული მონაცემების წარდგენის მეთოდები. ტრეინინგს   ესწრებდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.