დაგვირეკეთ(0422) 22-02-33

მოგვწერეთinfo@imu.ge

გვეწვიეთქ. ბათუმი. დ. აღმაშენებლის ქ. №13, III-IV სართული

დაფინანსდა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: ბავშვთა ასაკში გავრცელებული თანკბილვის ანომალიები და გამომწვევი რისკ ფაქტორები აჭარაში.

კვლევისმიზანია აჭარაში მცხოვრები ბავშვების თანკბილვის ფორმების, შესაბამისად პირის ღრუს ჯანმრთელობის ოპტიმიზაცია.

კვლევის ამოცანებია: 1. სტომატოლოგიური სტატუსის დადგენა; 2. თანკბილვის ანომალიების განვითარების რისკ-ფაქტორების განსაზღვრა; 3. ბავშვთა ასაკში, პირის ღრუს ჯანმრთელობის ოპტიმიზაციის გზების განსაზღვრა.

კვლევა ხოციელდება ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერით.

კვლევითი პროექტის ავტორი და განმახორციელებელია სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების თანახელმძღვანელი, სოფიო ფუთურიძე.

კვლევა ხორციელდება „საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაციის“ პარტნიორობით და ასოციაციის პრეზიდენტის თანამონაწილეობით.